Opleidingspraktijk

We zijn een opleidingspraktijk voor academie Verloskunde te Maastricht, waardoor er een aantal keren per jaar een stagiaire in de praktijk aanwezig is. Dit zal kenbaar gemaakt worden middels een brief op de deur bij binnenkomst en op onze website. Afhankelijk van haar stagejaar zal zij, met jullie goedvinden, meer of minder handelingen verrichten onder onze supervisie.