Intake formulier ontvangen

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Graag vragen we jullie om het volgende mee te nemen bij de eerste afspraak:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • indien je in de vorige zwangerschap(pen) niet door ons bent begeleid, graag de gegevens meebrengen van deze zwangerschap(pen) en bevalling(en);
  • evt. bloeduitslagen of verwijsbrief (Je kunt zonder verwijzing bij de verloskundige terecht, maar soms heb je de huisarts of een specialist bezocht en geeft deze je een brief mee)